Σαντορίνη 1


ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Ξυλογραφία σε μετακινούμενη μήτρα , η μήτρα αποτελείται από κομμάτια που μετακινούνται ,και σε συνδυασμό με τα διαφορετικά μελανώματα εξασφαλίζουν τη μοναδικοτητα του τυπώματος.

Μονότυπο

Διαστάσεις:
Με κορνίζα 46cm x 57cm
 


RETURNS
PRIVACY POLICY

INSTAGRAM
EMAIL
LAODIKIS 39
GLYFADA
tel. 210 8982896
©2023  THETIS CONCEPT STORE
DESIGN BY: ESTOASSOCIATION.COM

RETURNS
PRIVACY POLICY
INSTAGRAM
EMAIL
©2022
THETIS CONCEPT STORE 
DESIGN BY: ESTOASSOCIATION.COM